Henkilökunta

FysioJukola on yhden naisen yritys. Asiakas kuin asiakas kohdataan ammattitaitoisesti ja sydämellisellä työotteella. Periaate on kohdata ja auttaa asiakasta niin kuin itseä haluttaisiin kohdattavan ja autettavan.